Gần 5,9 tỷ đồng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp tại Hà Tĩnh

14:27 | 22/08/2013 Print
Đây là số tiền vừa được Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp phê duyệt tại Quyết định số 10901/BTC-NSNN hỗ trợ cho tỉnh Hà Tĩnh thực hiện phí bảo hiểm cây lúa vụ Xuân năm 2013.

lua

Hà Tĩnh sẽ được hỗ trợ gần 5,9 tỷ đồng phí bảo hiểm cây lúa vụ xuân 2013. Ảnh: Ngọc Diễn

Căn cứ vào đề nghị hỗ trợ của UNBD tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Tài chính quyết định bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương năm 2013 của tỉnh là gần 5,9 tỷ đồng để thực hiện chính sách bảo hiểm cây lúa vụ Xuân 2013.

Bộ Tài chính cũng đề nghị tỉnh Hà Tĩnh rút dự toán số tiền nêu trên tại KBNN theo quy định, đồng thời, thực hiện thanh toán phí bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định.

Văn bản trên cũng nêu rõ, UBND tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm về việc thẩm định phí bảo hiểm và số liệu để báo cáo Bộ Tài chính./.

Thảo Miên

Thảo Miên

© Thời báo Tài chính Việt Nam