Bộ Tài chính yêu cầu các DNNN báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

18:31 | 04/07/2013 Print
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu vừa ký công văn số 8495/BTC-TCDN gửi các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty Nhà nước yêu cầu đánh giá thực hiện kế hoạch năm 2013 và xây dựng dự toán NSNN năm 2014.

Ảnh minh họa

>> Báo cáo trong vòng 10 ngày khi có phát sinh bất lợi

Bộ Tài chính yêu cầu các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty Nhà nước báo cáo số liệu về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thu nộp ngân sách Nhà nước năm 2012; 6 tháng đầu năm 2013, ước thực hiện kế hoạch năm 2013 và dự toán năm 2014.

Đồng thời, phân tích, đánh giá về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thu nộp ngân sách Nhà nước, chi ngân sách Nhà nước của tập đoàn, tổng công ty. Đánh giá tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nghĩa vụ thu nộp ngân sách Nhà nước năm 2013 do triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2003 của Chính phủ cũng như tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thu nộp ngân sách Nhà nước năm 2014.

Các tập đoàn, tổng công ty cũng có thể nêu những vướng mắc, kiến nghị, nếu có.

Các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước lập và gửi báo cáo kế hoạch về Bộ Tài chính trước ngày 02/8/2013./.

Đ.T (theo chinhphu.vn)

Đ.T (theo chinhphu.vn)

© Thời báo Tài chính Việt Nam