Infographic: Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

11:02 | 01/08/2021 Print
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV hôm 28/7/2021 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

nông thôn mới
nông thôn mới1

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam