Infographic: 12 loại thuốc cổ truyền phòng và hỗ trợ điều trị Covid-19

14:09 | 25/07/2021 Print
Bộ Y tế vừa có công văn về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 bằng thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu.

12 loại thuốc cổ truyền phòng và hỗ trợ điều trị Covid-19
12 loại thuốc cổ truyền phòng và hỗ trợ điều trị Covid-19
12 loại thuốc cổ truyền phòng và hỗ trợ điều trị Covid-19
12 loại thuốc cổ truyền phòng và hỗ trợ điều trị Covid-19

Theo đó, tại hướng dẫn sử dụng thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu được ban hành kèm theo công văn này, Bộ Y tế công bố 12 loại thuốc cổ truyền phòng và hỗ trợ điều trị Covid-19./.

Hanoimoi.com.vn

Hanoimoi.com.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam