Infographic: Hà Nội hỗ trợ an sinh xã hội cho người gặp khó khăn do dịch Covid-19

14:41 | 23/07/2021 Print
Hà Nội mới đây đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Hà Nội hỗ trợ an sinh xã hội cho người gặp khó khăn do dịch Covid-19
Hà Nội hỗ trợ an sinh xã hội cho người gặp khó khăn do dịch Covid-19
Hà Nội hỗ trợ an sinh xã hội cho người gặp khó khăn do dịch Covid-19
Hà Nội hỗ trợ an sinh xã hội cho người gặp khó khăn do dịch Covid-19

Hanoimoi.com.vn

Hanoimoi.com.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam