Tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid-19

11:20 | 23/07/2021 Print
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện một số biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ môi trường, nhất là xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19.

xử-lý-rác-thải-do-dịch-covid-19.jpg

Tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid-19, giúp phòng chống dịch bệnh. Ảnh: TL

Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, để sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh và vệ sinh môi trường... Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện một số biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ môi trường, nhất là xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, Bộ TN&MT chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở y tế, khu vực điều trị và chăm sóc bệnh nhân, khu cách ly (cách ly tập trung, cách ly tại nhà và các khu cách ly khác) tại địa phương thực hiện công tác thu gom, lưu giữ và chuyển giao chất thải sinh hoạt, chất thải y tế phát sinh do dịch Covid-19 theo đúng quy định tại Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 về “Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch Covid-19”.

Thực hiện nghiêm túc các các biện pháp quản lý chất thải y tế, chất thải sinh hoạt phát sinh do dịch bệnh Covid-19 tại các khu vực: nơi làm việc, ký túc xá cho người lao động, hộ gia đình, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, khu chung cư, tại lễ tang..., theo các quyết định, hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trước đó, nhằm chủ động trong việc xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19, Bộ TN&MT đã ban hành các Công văn số 2743/BTNMT-TCMT và Công văn số 2854/BTNMT-TCMT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid-19. Do vậy, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở TN&MT phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tại địa phương chủ động liên hệ với các cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế nguy hại đã được cấp phép xây dựng phương án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường.

Đồng thời, Bộ TN&MT cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tại địa phương chủ động liên hệ với các cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế (bao gồm cả các cơ sở đã được Bộ TN&MT chấp thuận kế hoạch vận hành thử nghiệm) để tăng cường xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19.

Trường hợp các cơ sở xử lý chất thải tại địa phương không đảm bảo đủ năng lực xử lý hoặc không đủ hạ tầng xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19 tại địa phương, đề nghị UBND tỉnh chủ động liên hệ với các địa phương khác có cơ sở xử lý chất thải y tế để hỗ trợ.

Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", Bộ TN&MT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo công tác thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải trên địa bàn; khẩn trương xây dựng, điều chỉnh phương án xử lý chất thải y tế và tổ chức thực hiện kế hoạch thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải y tế tại địa phương cho phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường./.

Văn Tuấn

Văn Tuấn

© Thời báo Tài chính Việt Nam