Infographic: TP Hồ Chí Minh cung ứng đủ thực phẩm khi thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg

16:46 | 08/07/2021 Print
Tính đến thời điểm này, hầu hết các nhà bán lẻ, doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh... trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã sẵn sàng từ khâu chuẩn bị nguồn cung, tổ chức phương thức kinh doanh... để phục vụ thị trường trong thời gian TP thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg để phòng chống dịch COVID19.

TP Hồ Chí Minh cung ứng đủ thực phẩm khi thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg
TP Hồ Chí Minh cung ứng đủ thực phẩm khi thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam