Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở xem xét tiếp nhận thí sinh của Hội đồng thi khác

20:18 | 05/07/2021 Print
Để tạo điều kiện cho thí sinh ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 không thể dự thi tại hội đồng thi đã đăng ký, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét việc tiếp nhận tổ chức thi cho các thí sinh chuyển đến từ nơi khác.

Ngày 5/7, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Hữu Độ, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã ký Công văn số 2762 gửi các sở GD-ĐT về việc chuyển đổi hội đồng thi cho các thí sinh do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 mà không thể dự thi tại hội đồng thi đã đăng ký, Bộ GD-ĐT đề nghị các sở GD-ĐT xem xét việc tiếp nhận để tổ chức thi cho các thí sinh chuyển đến từ hội đồng thi khác.

Tuy nhiên, văn bản của Bộ cũng nêu rõ việc phải đáp ứng các điều kiện: thí sinh có nguyện vọng chuyển hội đồng thi; hội đồng thi nơi thí sinh đã đăng ký dự thi đồng ý cho thí sinh được chuyển đến dự thi tại hội đồng thi khác; hội đồng thi nơi thí sinh có nguyện vọng chuyển đến đồng ý tiếp nhận thí sinh và bảo đảm việc tổ chức thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.

Bộ GD-ĐT yêu cầu, ngay khi các Sở GD-ĐT thống nhất đồng ý việc chuyển đi và tiếp nhận thí sinh, các sở cần báo cáo ngay về Bộ GD-ĐT (qua Cục Quản lý chất lượng) để được hỗ trợ xử lý kịp thời./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam