Infographic: 26.000 tỷ đồng hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19

13:03 | 03/07/2021 Print
Ngày 1/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 , với gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng.

26.000 tỷ đồng hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19
26.000 tỷ đồng hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19
26.000 tỷ đồng hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19
26.000 tỷ đồng hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam