Infographic: 5 nhóm người xét nghiệm Covid-19 tăng cường được bảo hiểm y tế chi trả

14:45 | 01/07/2021 Print
Bộ Y tế vừa ban hành Công văn hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả xét nghiệm SARS-CoV-2 khi tăng cường xét nghiệm tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Mức giá tối đa của dịch vụ xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng (áp dụng cho mẫu đơn) là 734.000 đồng/mẫu.

5 nhóm người xét nghiệm Covid-19 tăng cường được bảo hiểm y tế chi trả

Hanoimoi.com.vn

Hanoimoi.com.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam