Hà Nội: Khuyến khích người dân, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19

17:27 | 16/06/2021 Print
Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa để chủ động nguồn lực mua vắc-xin phòng Covid-19. Đồng thời, thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ các nguồn lực, nguồn vắc-xin phục vụ công tác phòng, chống dịch của Thủ đô.

vắc xin

Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa để chủ động nguồn lực mua vắc-xin phòng Covid-19. Ảnh: Phúc Nguyên

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành thông báo kết luận của cơ quan này về việc tổ chức sự kiện tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và kinh phí mua vắc-xin phòng Covid-19 của TP. Hà Nội, tại cuộc họp ngày 7/6/2021.

Theo đó, Thường trực Thành ủy đồng ý chủ trương về việc tổ chức sự kiện tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và kinh phí mua vắc-xin phòng Covid-19 của TP. Hà Nội theo đề xuất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội. Đồng thời, Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND TP. Hà Nội chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chương trình bảo đảm trang trọng, hiệu quả, khoa học và an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị của thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa để chủ động nguồn lực mua vắc-xin phòng Covid-19; các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố; cơ quan, đơn vị, tổ chức tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực ủng hộ các nguồn lực, nguồn vắc-xin phục vụ công tác phòng, chống dịch của thành phố.

Ban Cán sự đảng UBND TP. Hà Nội chỉ đạo công tác quản lý Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng đắn, chặt chẽ. Cùng với đó, chủ động xây dựng kế hoạch vận động, huy động các doanh nghiệp, tổ chức tự nguyện tài trợ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố bảo đảm thống nhất các quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Phúc Nguyên

Phúc Nguyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam