Infographic: Nhóm trẻ em được tăng trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2021

17:19 | 11/06/2021 Print
Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng; trẻ em đang hưởng trợ cấp xã hội đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hóa, nghề; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo là những nhóm trẻ được tăng trợ cấp xã hội.

nhóm trẻ em nhận trợ cấp xh

Vietnam+

Vietnam+

© Thời báo Tài chính Việt Nam