Hà Nội xác định 20 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

15:19 | 08/06/2021 Print
Theo Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 31/5/2021 của Đảng bộ TP. Hà Nội thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025).

NQ ĐHXIII
NQ ĐHXIII.1
NQ ĐHXIII.2

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam