Infographic: Thu nhập bình quân đầu người/tháng năm 2020 đạt 4,23 triệu đồng

07:01 | 29/05/2021 Print
Tổng cục Thống kê vừa công báo kết quả sơ bộ khảo sát mức sống dân cư năm 2020 trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm 46.995 hộ đại diện cho toàn quốc, khu vực thành thị, nông thôn, 6 vùng địa lý, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

thu nhập bình quân1
thu nhập bình quân2
thu nhập bình quân3

Theo Hanoimoi.com.vn

Theo Hanoimoi.com.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam