Infographic: Những chương trình, dự án lớn về phòng chống thiên tai

12:06 | 22/05/2021 Print
Hôm nay 22/5 là Ngày truyền thống Phòng, chống thiên tai của Viêt Nam. Giai đoạn 2016-2020, các chương trình, dự án phòng, chống thiên tai được thực hiện đã góp phần nâng cao năng lực, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm tổn thất về người và tài sản.

Những chương trình, dự án lớn về phòng chống thiên tai
Những chương trình, dự án lớn về phòng chống thiên tai
Những chương trình, dự án lớn về phòng chống thiên tai

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam