Infographic: Những con số về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

16:20 | 19/05/2021 Print
Việc chuẩn bị công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng quy định pháp luật, đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị. Cả nước có 69.198.594 người sẽ thực hiện quyền bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

con số bầu cử

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam