Infographic: Trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân

15:02 | 14/05/2021 Print
Trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân đối với công dân đã đăng ký khai sinh có sự thay đổi từ ngày 14/5/2021, khi Nghị định 37/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 137/2015/NĐ-CP quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân có hiệu lực.

Trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân
Trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân
Trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam