Infographic: Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực bỏ phiếu bầu cử

21:05 | 12/05/2021 Print
Hướng dẫn y tế phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Y tế ban hành.

Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực bỏ phiếu bầu cử
Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực bỏ phiếu bầu cử
Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực bỏ phiếu bầu cử
Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực bỏ phiếu bầu cử

Hanoimoi.com.vn

Hanoimoi.com.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam