Infographic: Tình hình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp tháng 4 và 4 tháng đầu năm

13:52 | 05/05/2021 Print
Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên thế giới với các biến thể mới nhưng tình hình sản xuất công nghiệp, nông nghiệp tháng 4 và 4 tháng năm 2021 tiếp tục duy trì ổn định.

nông nghiệp

Theo Chinhphu.vn

Theo Chinhphu.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam