Infographic: Cơ cấu thành phần ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026

19:48 | 29/04/2021 Print
Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBBC công bố danh sách chính thức 160 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, tại 30 đơn vị bầu cử để bầu 95 đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cơ cấu thành phần ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026
Cơ cấu thành phần ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026

Hanoimoi.com.vn

Hanoimoi.com.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam