Infographic: Mốc thời gian thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông cần nhớ

08:21 | 12/04/2021 Print
Theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh cần đặc biệt lưu ý những mốc thời gian quan trọng.

Mốc thời gian thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông cần nhớ
Mốc thời gian thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông cần nhớ

Hanoimoi.com.vn

Hanoimoi.com.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam