Từ ngày 1/3, TP. Hồ Chí Minh tiến hành tổng điều tra kinh tế năm 2021

15:21 | 01/03/2021 Print
Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh cho biết, bắt đầu từ ngày 1/3, TP. Hồ Chí Minh sẽ tiến hành tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn.

Đây là kế hoạch nằm trong cuộc tổng điều tra trên phạm vi cả nước (Tổng cục Thống kê triển khai) nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế. Từ đó, làm cơ sở đề ra các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương.

TP. Hồ Chí Minh hiện có hơn 300.000 doanh nghiệp, chiếm 1/3 tổng số doanh nghiệp cả nước. Để thực hiện cuộc điều tra với quy mô lớn này, từ tháng 5/2020, Trung ương cùng TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành hàng loạt công tác chuẩn bị gồm: xây dựng phương án, thiết kế phiếu điều tra; xây dựng phần mềm xử lý thông tin và chuẩn bị hạ tầng thông tin; công tác tuyển chọn và tập huấn điều tra; tiến hành rà soát các đơn vị điều tra.

Cuộc tổng điều tra kinh tế 2021 diễn ra trên phạm vi cả nước, được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1, từ tháng 3 đến giữa tháng 5/2021, sẽ tiến hành thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp và cơ sở hành chính, sự nghiệp, hiệp hội; giai đoạn 2 được triển khai từ ngày 15/5 đến hết 30/7/2021.

Theo ông Huỳnh Văn Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, điểm mới của cuộc điều tra lần này chính là ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong tất cả công đoạn điều tra nhằm tiết kiệm nhiều thời gian cho doanh nghiệp, khi kê khai trên nền tảng web và thông tin doanh nghiệp sẽ được bảo mật. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để doanh nghiệp hiểu được trách nhiệm của mình đối với cuộc điều tra lần này.

Đối với doanh nghiệp, cơ sở hành chính, sự nghiệp, hiệp hội sẽ tiến hành kê khai trực tiếp tại địa chỉ: http://tongdieutrakinhte2021.gso.gov.vn từ ngày 1/3 đến ngày 30/4/2021. Riêng đối với đơn vị cá thể, tôn giáo, sẽ có điều tra viên phỏng vấn trực tiếp bằng phiếu điện tử (CAPI) trên thiết bị điện tử thông minh.

Theo sggp.org.vn

Theo sggp.org.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam