Infographics: Dự thảo 8 nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân

09:44 | 23/02/2021 Print
Bộ Công an đang dự thảo Nghị định Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó quy định 8 nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân.

8 nguyên tắc1
8 nguyên tắc 2

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam