Infographics: Người dân các địa phương trở lại Hà Nội sau Tết phải khai báo y tế

17:01 | 16/02/2021 Print
TP. Hà Nội yêu cầu toàn bộ người dân từ tất cả các địa phương trở về Hà Nội sẽ phải khai báo y tế.

khai báo y tế

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam