Infographics: Phòng dịch Covid-19 hiệu quả tại các chung cư

15:39 | 05/02/2021 Print
Bộ Y tế có hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại chung cư dành cho Ban quản lý, Ban quản trị, Ban đại diện các chung cư và người dân, để các đối tượng chủ động thực hiện hiệu quả.

Phòng dịch Covid-19 hiệu quả tại các chung cư
Phòng dịch Covid-19 hiệu quả tại các chung cư
Phòng dịch Covid-19 hiệu quả tại các chung cư
Phòng dịch Covid-19 hiệu quả tại các chung cư

Hanoimoi.com.vn

Hanoimoi.com.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam