Infographics: Phấn đấu đến 2025, Việt Nam có hơn 3.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao

14:57 | 21/01/2021 Print
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025.

htx
htx

Vietnamplus.vn

Vietnamplus.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam