Infographic: Dân số, lao động và việc làm năm 2020

16:21 | 19/01/2021 Print
Dân số trung bình của Việt Nam năm 2020 là 97,58 triệu người. Chất lượng dân số được cải thiện, mức sinh giảm mạnh trong 3 thập kỷ qua và cơ bản duy trì mức sinh thay thế từ năm 2005 trở lại đây.

lao dong

Gso.gov.vn

Gso.gov.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam