Infographics: Hiện trạng rừng Việt Nam qua các năm

10:01 | 07/01/2021 Print
Ước tính năm 2020, tổng diện tích rừng của Việt Nam là 14,6 triệu ha và tỷ lệ che phủ rừng là 42%.

rừng 2

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam