Ninh Bình: Giảm 2 xã sau sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã

17:07 | 24/08/2019 Print
Hiện nay, tỉnh Ninh Bình có 145 xã. Dự kiến trong năm nay, tỉnh sẽ hoàn thành sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính xã. Sau sắp xếp, tỉnh sẽ giảm 2 xã, còn 143 xã.

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019 – 2021.

Theo kế hoạch này, việc sắp xếp các đơn vị hành chính xã sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2019, đến ngày 1/1/2020 các đơn vị hành chính xã mới sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Tỉnh Ninh Bình hiện có 145 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 121 xã, 17 phường, 7 thị trấn). Theo phương án tổng thể đã được phê duyệt, tỉnh sẽ tiến hành sắp xếp một số đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Kim Sơn trong giai đoạn 2019 - 2021.

Cụ thể, sẽ sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số của xã Xuân Thiện và xã Chính Tâm thành đơn vị hành chính xã mới, dự kiến tên gọi là xã Xuân Chính. Sau khi sáp nhập thành đơn vị hành chính xã mới thì xã Xuân Chính sẽ có tổng diện tích tự nhiên là 694,1 ha (6,941 km2), dân số là 5.642 người, gồm 13 thôn.

Tỉnh sẽ sáp nhập một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Yên Mật, gồm xóm 1, xóm 2, xóm 3 vào xã Kim Chính; sáp nhập một phần diện tích tự nhiên và dân số còn lại của xã Yên Mật gồm xóm 4, xóm 5 vào xã Như Hòa. Sau khi sáp nhập mở rộng địa giới hành chính, xã Kim Chính sẽ có tổng diện tích tự nhiên là 855,5 ha (8,555 km2), dân số là 8.698 người, gồm 14 xóm.

Sau khi sáp nhập mở rộng địa giới hành chính, xã Như Hòa sẽ có tổng diện tích tự nhiên là 609,4 ha (6,094 km2), dân số là 6.164 người, gồm 11 xóm.

Sau khi sáp nhập tất cả các xã trên, tỉnh Ninh Bình còn lại 143 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 119 xã, 17 phường, 7 thị trấn); đồng thời, giữ nguyên 8 đơn vị hành chính cấp huyện./.


Bùi Tư

Bùi Tư

© Thời báo Tài chính Việt Nam