Đề xuất mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động

19:02 | 10/01/2017 Print
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trước đó, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: hằng tháng, người sử dụng lao động đóng 1% trên quỹ tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của người lao động vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Điều 44 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 (có hiệu lực từ 1/7/2016) đã bãi bỏ quy định trên, và quy định: Người sử dụng lao động hằng tháng đóng tối đa 1% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Chính phủ quy định chi tiết mức đóng vào Quỹ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất định mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thấp hơn mức quy định hiện hành (dưới 1% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động) áp dụng trong một giai đoạn ngắn hạn, nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Chính phủ mới trong nhiệm kỳ 2016-2021 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đó là “Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân”.

Theo dự thảo, đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

Mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Dự thảo nêu rõ, người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 44 Luật an toàn, vệ sinh lao động với mức như sau:

Mức 0,5% trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động gồm: 1- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức; 2- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; 3- Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu; 4- Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên và người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng. Không bao gồm người lao động là người giúp việc gia đình; 5- Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý Điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Trường hợp người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm hoặc khoán được thực hiện hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.

Mức 0,5% trên mức lương cơ sở đối với mỗi người lao động là hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.

Mức đóng trên được thực hiện đến hết ngày 31/12/2019./.

Theo chinhphu.vn

Theo chinhphu.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam