Infographic: Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025

11:36 | 04/08/2021 Print
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1318/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025.

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025
Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam