Infographic: Lời kêu gọi cả nước phòng, chống đại dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

17:39 | 30/07/2021 Print
Ngày 29/7/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.

lời kêu gọi1
lời kêu gọi2

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam