Infographic: Hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp

08:03 | 29/07/2021 Print
Ngày 28/7/2021, sau 9 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp.

họp QH1
họp QH2
họp QH3
họp QH4

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam