Infographic: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025

18:11 | 28/07/2021 Print
Chiều 27/7/2021, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 với 475/477 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 95,19% tổng số đại biểu Quốc hội).

nghị quyết kt-xh1
nghị quyết kt-xh2
nghị quyết kt-xh3

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam