Chùm ảnh: Chủ tịch Quốc hội vận động bầu cử tại quận Dương Kinh, Hải Phòng

14:06 | 11/05/2021 Print
Sáng 11/5/2021, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia cùng các ứng cử viên dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV tại quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Ông Nguyễn Văn Thức, cử tri đại diện cho doanh nghiệp quận Dương Kinh
Ông Nguyễn Văn Thức, cử tri đại diện cho doanh nghiệp quận Dương Kinh kiến nghị với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV cần có thêm chính sách để giải quyết, hỗ trợ cho doanh nghiêp như Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của gia hạn thời hạn nộp thuế.
cử tri đỗ thị thanh thủy
Bà Đỗ Thị Thanh Thuỷ, cử tri quận Dương Kinh kiến nghị với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV cần quan tâm hơn đến việc thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
cứ tri hải phòng
Ông Nguyễn Quang Gộp, cử tri đại diện cho Hội Cựu chiến binh quận Dương Kinh kiến nghị với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV về Chương trình xây dựng nông thôn mới, chính sách đô thị, quản lý đất đai, môi trường đối với quận mới thành lập.
Đại biểu và cử tri dự Hội nghj.
Đại biểu và cử tri dự Hội nghị.

Theo TTXVN

Theo TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam