Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí một số phương án sử dụng ngân sách năm 2020

18:44 | 03/05/2021 Print
Ngày 27/4, sau khi xem xét, thảo luận tại phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí với các đề xuất của Chính phủ về phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020...

Media

Media

© Thời báo Tài chính Việt Nam