Đất nước chào ngày hội lớn

14:59 | 30/04/2021 Print
(TBTCVN) - Trong những ngày này, từ thành thị đến nông thôn, từ đất liền tới biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, khắp mọi miền đất nước đều rực rỡ cờ, hoa chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm, Ba Đình và Tây Hồ sáng 14/10/2020.

Hòa cùng không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trong những ngày này, từ thành thị đến nông thôn, từ đất liền tới biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, khắp mọi miền đất nước đều rực rỡ cờ, hoa chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Mốc son chói lọi về thể chế dân chủ

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng, là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân, để Nhân dân ta thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài tham gia Quốc hội và HĐND các cấp.

Cách đây đúng 75 năm, ngày 6/1/1946, một sự kiện trọng đại đã đi vào lịch sử nước ta như một mốc son chói lọi đánh dấu bước phát triển về thể chế dân chủ, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước Việt Nam, đó là ngày toàn dân tham gia cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội.

Trên báo Cứu quốc số 130 ra ngày 31/12/1945, trong bài "Về ý nghĩa Tổng tuyển cử", Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "…Trong Tổng tuyển cử, hễ là người muốn lo việc nước thì đều có quyền ứng cử, hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử, không phân chia trai gái, giàu nghèo, tôn giáo, giai cấp, đảng phái, hễ là công dân Việt Nam thì đều có hai quyền đó".

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Ngày mai, là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình”, toàn thể Nhân dân ta trên mọi miền Tổ quốc, không phân biệt già trẻ, gái trai, dân tộc, tôn giáo đã nô nức đi bỏ phiếu bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên đánh dấu bước trưởng thành của Nhà nước cách mạng Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ đất nước ta có một Quốc hội, một Chính phủ thống nhất, một Hiến pháp tiến bộ và một hệ thống chính quyền hoàn toàn đầy đủ danh nghĩa về mặt pháp lý để đại diện cho nhân dân Việt Nam về đối nội, đối ngoại. Cuộc bầu cử là căn cứ để khẳng định Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có tính chất hợp pháp, dân chủ - nhà nước của dân, do dân và vì dân, được quốc dân giao phó trọng trách điều hành đất nước, tổ chức toàn dân kháng chiến kiến quốc, giải quyết mọi quan hệ của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhắc lại những câu chuyện của 75 năm trước để thấy, để có được quyền cầm lá phiếu ngày hôm nay, bao thế hệ ông cha ta đã phải kiên cường chiến đấu, hy sinh xương máu giành và giữ nền độc lập, tự do cho Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Bởi vậy, quyền bầu cử không chỉ là quyền của cá nhân mỗi cử tri khi bầu ai, chọn ai mà còn là sự khẳng định quyết tâm chính trị của những người đang sống hôm nay đối với khát vọng, tâm nguyện của các bậc tiền nhân đã xả thân cho nền độc lập dân tộc và sự nghiệp dựng xây nước nhà.

Lá phiếu, niềm tin và kỳ vọng

Trải qua 75 năm từ cuộc tổng tuyển cử đầu tiên, đến nay qua mỗi lần bầu cử các cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước lại có những yêu cầu với các ứng viên có những phẩm chất, năng lực khác nhau để đáp ứng nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn. Song, ý thức công dân, ý thức trách nhiệm thể hiện qua những lá phiếu của cử tri vẫn là yếu tố quyết định tới chất lượng các cuộc bầu cử, chất lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Và ngày hội lớn của năm 2021 này mang những ý nghĩa vô cùng quan trọng trong bối cảnh chung của tình hình trong nước, khu vực và thế giới cũng như thế và lực của Việt Nam trong một giai đoạn mới.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Cả nước ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn trong thời kỳ mới.

Cử tri ngày càng đặt niềm tin, kỳ vọng lớn lao vào những người đại diện cho lợi ích chính đáng của mình, thay mặt cho nhân dân tham gia vào hệ thống các cơ quan lập pháp, kiến tạo những chiến lược, chính sách phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng thời giải quyết các vấn đề liên quan trực tiếp tới đời sống dân sinh.

Thực tế cho thấy, thời gian qua các hoạt động nghị trường từ Trung ương đến địa phương ngày càng mang hơi thở nóng của cuộc sống. Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện trách nhiệm của mình đối với cử tri, không chỉ thông qua các kỳ họp mà cả ngay trong những công việc thường ngày, tham gia chất vấn đến cùng những vấn đề tồn tại ở các địa phương cũng như trên cả nước.

Đó chính là niềm tin trong từng lá phiếu đã được đặt đúng chỗ, thể hiện thông qua thái độ làm việc nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm của những người được lựa chọn vào các cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước. Những đại biểu dân cử chính là kết quả của sự tự do lựa chọn, là hiện thân của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và trí tuệ của cử tri trong ngày bầu cử làm nên ngày Hội lớn của non sông đất nước.

Ngày 23/5/2021 - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Mỗi cử tri khi cầm lá phiếu trên tay để bầu cử phải thực sự là những lá phiếu trách nhiệm, tự trọng, tự hào mình là công dân Việt Nam góp phần tạo cho ngày này thực sự là ngày hội lớn của nhân dân, đất nước.

Cuộc vận động chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân

“…Cùng với sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là cuộc vận động chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Đây là cơ hội để nhân dân ta thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp. Đây cũng là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”.

Trích phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ngày 21/1/2021).

Hồng Quang

Hồng Quang

© Thời báo Tài chính Việt Nam