Infographic: Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

20:22 | 09/04/2021 Print
Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII có các đồng chí do Ban Chấp hành Trung ương bầu và các đồng chí do Bộ Chính trị phân công tham gia, gồm 11 đồng chí.

Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII
Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII
Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam