Đề cử Tổng Thanh tra Chính phủ và Bí thư Thành ủy Hải Phòng làm Phó Thủ tướng

17:01 | 07/04/2021 Print
Chiều 7/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm một số thành viên Chính phủ, trong đó có 2 ứng viên Phó Thủ tướng là ông Lê Minh Khái và ông Lê Văn Thành.

lê minh khái

Ông Lê Minh Khái được đề cử chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: TL.

Các vị đại biểu sẽ thảo luận tại đoàn đề cử nêu trên và bỏ phiếu kín phê chuẩn bổ nhiệm vào sáng 8/4.

Hiện nay, Chính phủ có 4 phó thủ tướng là các ông: Phạm Bình Minh, Trương Hòa Bình, Vũ Đức Đam và Trịnh Đình Dũng. Ông Trịnh Đình Dũng vừa được Quốc hội miễn nhiệm.

Ông Lê Minh Khái 57 tuổi; thạc sĩ Kế toán kiểm toán, Kỹ sư Kinh tế; quê ở tỉnh Bạc Liêu. Ông là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ năm 1996, ông Lê Minh Khái công tác tại Kiểm toán Nhà nước.

Từ 3/2007 đến 3/2014, ông làm Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Từ tháng 3/2014 đến 6/2014, ông được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, hơn một năm sau đó làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Từ 10/2015 - 10/2017, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, sau đó giữ cương vị Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tại Đại hội XIII, ông tái đắc cử Ủy viên Trung ương và được bầu vào Ban Bí thư.

lê văn thành
Từ tháng 10/2015 đến nay, ông Lê Văn Thành giữ cương vị Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng. Ảnh: TL.

Ông Lê Văn Thành 59 tuổi; thạc sĩ Quản lý kinh tế; quê TP. Hải Phòng; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hải Phòng; đại biểu Quốc hội khóa XII.

Ông Lê Văn Thành từng giữ Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Từ tháng 10/2015 đến nay, ông giữ cương vị Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng (từ 2016).

Tại Đại hội XIII, ông Lê Văn Thành tái đắc cử Ủy viên Trung ương Đảng./.

Minh Anh

Minh Anh

© Thời báo Tài chính Việt Nam