Infographic: Tăng cường hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Ireland

08:00 | 05/04/2021 Print
Sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5/4/1996 - 5/4/2021), mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ireland có những bước phát triển tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực chính trị và kinh tế.

Tăng cường hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Ireland
Tăng cường hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Ireland
Tăng cường hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Ireland

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam