Bộ Tài chính giới thiệu Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

11:22 | 16/03/2021 Print
Ngày 11/3/2021, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri tại Bộ Tài chính đối với đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV. Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Trần Xuân Hà chủ trì hội nghị.

Media

Media

© Thời báo Tài chính Việt Nam