Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng vào đầu tháng 4

14:20 | 15/03/2021 Print
Tại kỳ họp 11 tới đây, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và nhiều lãnh đạo các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ mới. Theo chương trình dự kiến, các nội dung này sẽ được tiến hành vào đầu tháng 4 tới đây.

TTK

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại phiên họp sáng 15/3. Ảnh: PV

Ngày 15/3, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến một số vấn đề về chuẩn bị kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV.

Theo báo cáo do Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp này là 12 ngày, khai mạc ngày 24/3, bế mạc ngày 8/4.

Tại kỳ họp 11, Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIV của Quốc hội; nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án Nhân dân (TAND) Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) Tối cao, Kiểm toán Nhà nước; cho ý kiến báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV…

Còn lại, phần lớn thời gian của kỳ họp dành cho công tác nhân sự, bao gồm miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước. Theo đó, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm, bầu Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ.

Quốc hội cũng sẽ tiến hành bầu, miễn nhiệm: Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội, một số Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Sau khi được bầu, các tân Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao sẽ tuyên thệ trước Quốc hội.

Để thực hiện nguyên tắc làm việc (quyết định theo đa số) của UBTVQH, dự kiến chương trình đã bố trí việc miễn nhiệm và bầu nhân sự thành viên UBTVQH được tiến hành theo 3 đợt: Chủ tịch Quốc hội, một số Phó Chủ tịch Quốc hội, một số Ủy viên UBTVQH để luôn bảo đảm số lượng cần thiết thành viên UBTVQH.

Ngoài ra, qua xin ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị nên tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về: Đề nghị Chính phủ đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, hiệu quả sử dụng các gói hỗ trợ, đưa ra các giải pháp, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong ngắn hạn, dài hạn nếu tình hình dịch bệnh phức tạp, kéo dài và đề cập trong trong Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020.

Đồng thời, tăng thời gian thảo luận các báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Chính phủ, TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao và Kiểm toán Nhà nước (dự kiến chương trình đã bố trí tăng 0,5 ngày).

Về công tác bảo đảm khác, được biết Văn phòng Quốc hội đã chủ động triển khai và phối hợp với các cơ quan hữu quan để chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ công tác phục vụ kỳ họp; trong đó đã phối hợp với Bộ Y tế xây dựng các phương án bảo đảm phòng, chống dịch phục vụ kỳ họp (kể cả việc xét nghiệm SARS-CoV-2).

Hoàng Yến

Hoàng Yến

© Thời báo Tài chính Việt Nam