Infographics: 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

09:47 | 11/03/2021 Print
Ngày 3/3/2021, Hội đồng Bầu cử quốc gia ban hành Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

184
184 đơn vị2

Theo Hanoimoi.com.vn

Theo Hanoimoi.com.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam