Đồng loạt đi lên

09:44 | 08/03/2021 Print
(TBTCVN) - Báo cáo bổ sung tình hình kinh tế xã hội năm 2020 đang được Chính phủ hoàn thiện để chuẩn bị trình ra Kỳ họp cuối cùng của QH khóa XIV, sẽ diễn ra vào tuần cuối tháng 3.

Nhiều doanh nghiệp đã hoạt động trở lại với nhịp độ khẩn trương, tích cực ngay sau Tết.

Nhiều doanh nghiệp đã hoạt động trở lại với nhịp độ khẩn trương, tích cực ngay sau Tết.

Cho đến nay, sau khi được thống kê đầy đủ, hàng loạt chỉ tiêu đều cao hơn so với các con số đã báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp tháng 10 năm ngoái. Đà phát triển kinh tế xã hội đầy hưng phấn khi tất cả các chỉ tiêu cần đi lên thì đều đồng loạt đi lên.

Cụ thể, tăng trưởng kinh tế đạt kết quả tốt hơn, tốc độ tăng GDP đạt 2,91%, quy mô kinh tế đạt 271,2 tỷ USD, bình quân đầu người đạt 2.779 USD (số đã báo cáo tương ứng là 261,9 tỷ USD và 2.715 USD). Tăng trưởng toàn ngành nông nghiệp đạt 2,68% (số đã báo cáo là 2,59%), cao hơn so với năm 2019 (2,01%). Sản xuất công nghiệp tăng trưởng 3,36% (số đã báo cáo là 2,5%). Các hoạt động dịch vụ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, vẫn tăng trưởng đạt 2,34% (số đã báo cáo là 1,4%).

Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 7% (số đã báo cáo là khoảng 1%); tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 545,4 tỷ USD, tăng 5,35% (số đã báo cáo tương ứng là 527 tỷ USD, tăng 1,8%), trong đó xuất khẩu hàng hóa đạt 282,7 tỷ USD, tăng khoảng 7%, đạt mục tiêu đề ra (số đã báo cáo tương ứng là 267 tỷ USD, tăng khoảng 1,02%); nhập khẩu hàng hóa đạt 262,7 tỷ USD, tăng khoảng 3,67% (số đã báo cáo tương ứng là 260 tỷ USD, tăng khoảng 2,6%), thặng dư thương mại đạt khoảng 20 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay, xuất siêu năm thứ 5 liên tiếp. Xuất siêu khoảng 20 tỷ USD, tương đương 7,1% tổng kim ngạch xuất khẩu (số đã báo cáo là xuất siêu 7 tỷ USD, tương đương 2,6% tổng kim ngạch xuất khẩu).

Năng suất lao động tăng 5,39% (số đã báo cáo là 4,93%); mức đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt 44,43% (số đã báo cáo là 37,48%). Tỉ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị đạt 3,88% (số đã báo cáo là 4,39%). Cả năm 2020 đã giải quyết việc làm cho khoảng 1,348 triệu người, trong đó, tạo việc làm trong nước khoảng 1,27 triệu người và đưa trên 78.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (số đã báo cáo là giải quyết việc làm cho 1,27 triệu người). Tỉ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,85% (số đã báo cáo là 90,7%)…

Đoàn Trần

Đoàn Trần

© Thời báo Tài chính Việt Nam