Infographics: Dự kiến cơ cấu đại biểu trúng cử Quốc hội khóa XV

10:27 | 04/03/2021 Print
Theo Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 11/1/2021, số Đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoảng 95 đồng chí (14%), trong đó có 12-14 đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.

đbqh

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam