Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

21:31 | 02/03/2021 Print
Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các bộ ngành liên quan đang rà soát, đánh giá để đề xuất những giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trước tác động của dịch Covid-19.

HBCP

Cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 2/3. Ảnh: PV

Chiều 2/3, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2, lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trả lời các câu hỏi của phóng viên về gói hỗ trợ phục hồi kinh tế lần thứ 2, cùng với các giải pháp về tài khoá để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thực hiện mục tiêu kép Chính phủ đã đề ra.

Tác động của dịch bệnh năm 2021 rất khác năm 2020

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2021, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nghiên cứu các giải pháp, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị tác động bởi dịch Covid-19.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có những báo cáo sơ bộ trước khi trình Chính phủ, trong đó khẳng định do tác động của dịch bệnh, doanh nghiệp và người dân tiếp tục gặp phải một số khó khăn, việc tiếp tục nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ là cần thiết.

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, những tác động của dịch bệnh đầu năm 2021 rất khác so với năm 2020. Các giải pháp về phòng chống Covid-19 năm 2021 đã có sự thay đổi, cập nhật và tiến bộ hơn. Đặc biệt là Việt Nam đã có những điều chỉnh rất phù hợp với tình hình, gắn với mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội. Đối tượng bị tác động trong xã hội cũng có sự thay đổi so với thời điểm trước đây, thị trường trong nước dần được khôi phục. Các đối tượng bị ảnh hưởng nặng đã thu hẹp lại, gồm ngành du lịch và các dịch vụ phục vụ du lịch như lữ hành, khách sạn, lưu trú, ăn uống… và một số doanh nghiệp vận tải, trong đó có vận tải hàng không.

Trên cơ sở này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phát hành công văn gửi các bộ, ngành liên quan để nghiên cứu, trong đó có lưu ý đánh giá tác động của dịch bệnh đối với các hoạt động thuộc từng lĩnh vực, đánh giá các giải pháp, rà soát các đối tượng để chính sách đi đúng chỗ, khả thi. Trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, nghiên cứu, có tham khảo ý kiến các chuyên gia kinh tế trước khi báo cáo Chính phủ.

Đề xuất các chính sách tài khoá để thực hiện mục tiêu kép

Cùng trả lời về nội dung này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết, năm 2020, trước ảnh hưởng của dịch bệnh, để thực hiện mục tiêu kép, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trình Chính phủ thực hiện nhiều chính sách tài khóa, trong đó có các chính sách về thuế, phí như gia hạn, miễn, giảm các loại thuế để hỗ trợ các doanh nghiệp.

TAT
Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn trả lời tại cuộc họp báo. Ảnh: PV

Cụ thể, năm 2020, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 5 nghị định, 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trình Chính phủ để trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) ban hành 2 nghị quyết của Quốc hội, 2 nghị quyết của UBTVQH. Đồng thời, theo thẩm quyền, Bộ Tài chính đã sửa đổi 31 thông tư về thuế, phí, lệ phí theo hướng gia hạn, miễn giảm các mức thu của nhiều khoản thuế, phí, lệ phí có hiệu lực đến hết năm 2020.

Cuối năm 2020, trước tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, Bộ Tài chính đã chủ động đề xuất gia hạn và điều chỉnh giảm mức thu của 29 loại thuế, phí, lệ phí với mức giảm từ 50% đến 100% đến hết ngày 30/6/2021, đồng thời cũng đã trình UBTVQH tiếp tục giảm 30% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay trong năm 2021 để hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng không.

Năm 2021, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư 12/2021/TT-BTC quy định mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt để giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bộ cũng trình Chính phủ cho phép tính vào chi phí khấu trừ của doanh nghiệp đối với các chi phí ủng hộ, hỗ trợ theo hoạt động phòng chống dịch Covid-19 để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.

"Hiện tại, Bộ đang chủ động tổng kết, đánh giá việc thực hiện các giải pháp đã ban hành trong thời gian vừa qua để tiếp tục có những đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền các giải pháp về thuế, phí, chính sách tài khóa để thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ, đảm bảo các cân đối vĩ mô của nền kinh tế", Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn cho biết./.

Hoàng Yến

Hoàng Yến

© Thời báo Tài chính Việt Nam