Infographics: Tiểu sử Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng

14:37 | 31/01/2021 Print
Tiểu sử đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

TBT
CTN

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam