Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng nền hành chính nhà nước

09:18 | 28/01/2021 Print
Sáng ngày 28/1, Đại hội lần thứ XIII của Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận các văn kiện Đại hội XIII. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên thảo luận.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận các văn kiện Đại hội XIII

Đồng chí Vương Đình Huệ điều hành phiên thảo luận các văn kiện Đại hội XIII, sáng ngày 28/1. Ảnh: Đức Minh

Trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận dự thảo các văn kiện Đại hội XIII; xem xét, quyết nghị những vấn đề cần thiết liên quan đến các văn kiện Đại hội.

Mở đầu phiên thảo luận, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, thay mặt Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ trình bày tham luận với chủ đề “tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng nền hành chính nhà nước, góp phần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Theo đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, kết quả cải cách hành chính trong thời gian vừa qua tạo tiền đề, thúc đẩy sự phát triển đồng bộ trên nhiều lĩnh vực trong triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính các cấp từ trung ương đến địa phương, nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu thế toàn cầu hóa.

các văn kiện Đại hội XIII
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đã điểm lại bức tranh về cải cách hành chính với 5 điểm chính. Đó là, thể chế của nền hành chính được cải cách và dần được hoàn thiện cơ bản phù hợp với yêu cầu chủ trương quan trọng của Đảng và cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Tiếp đến, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt cắt giảm mạnh chi phí tuân thủ thủ tục hành chính để giảm gánh nặng cho người dân doanh nghiệp; hình thành các cơ chế, chính sách ưu đãi và các thủ tục hành chính thuận lợi.

Bộ máy hành chính từ trung ương đến địa phương bước đầu đã phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, cơ bản khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng quản lý.

“Cải cách tài chính công đã đạt được kết quả tích cực; công tác quản lý tài chính, ngân sách có nhiều chuyển biến rõ nét” - đồng chí Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng “chính phủ điện tử”, “chính quyền điện tử” là kết quả nổi bật trong triển khai chương trình tổng thể.

Đại hội XIII

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ Nội vụ đã có 6 đề xuất về giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính nhà nước góp phần đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước giai đoạn tới, như: tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cung ứng dịch vụ công của bộ máy hành chính nhà nước trong bối cảnh hội nhập sâu rộng của nền kinh tế. Cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, bãi bỏ các thủ tục hành chính đang gây trở ngại cho phát triển sản xuất, kinh doanh.

Triển khai mạnh mẽ việc xây dựng, phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phục vụ của cơ quan hành chính các cấp theo hướng công khai, minh bạch, hiện đại...

Đức Minh - Dương An

Đức Minh - Dương An

© Thời báo Tài chính Việt Nam