Infographics: 5 văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng

09:45 | 25/01/2021 Print
Ngày 25/1, Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ bước vào làm ngày làm việc đầu tiên. Về nội dung, chương trình, Đại hội sẽ thảo luận và thông qua 5 dự thảo Văn kiện quan trọng.

5 văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng
5 văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Hanoimoi.com.vn

Hanoimoi.com.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam