Sắp có hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

09:39 | 06/10/2017 Print
Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính sẽ xây dựng, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDL) về tài sản công; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công; thắt chặt việc mua sắm, trang bị tài sản công,..

tài sản công

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu khai mạc hội nghị Vietnam Finance 2017. Ảnh: Đức Minh

* Sắp diễn ra Hội thảo – Triển lãm Vietnam Finance lần thứ 14

Sáng ngày 6/72017, tại Hội thảo - Triển lãm Tài chính Việt Nam 2017 (Vietnam Finance 2017) do Bộ Tài chính phối hợp với Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDG Vietnam) tổ chức, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã có bài phát biểu quan trọng với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công và vai trò của công nghệ thông tin”.

Theo Thứ trưởng Vũ Thị Mai, tài sản công có phạm vi rộng, có giá trị rất lớn, được hình thành, tích lũy qua nhiều thời kỳ, là cơ sở vật chất để thực hiện công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, đồng thời là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết: Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định tài sản công là nền tảng, là vốn liếng để khôi phục và xây dựng kinh tế chung, để làm cho dân giàu, nước mạnh, nâng cao đời sống nhân dân. Trong những năm qua, khuôn khổ thể chế về quản lý tài sản công ở Việt Nam không ngừng được hoàn thiện, tạo lập hành lang pháp lý tương đối đầy đủ để quản lý các loại tài sản công.

Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản quy định chế độ quản lý, sử dụng tài sản. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các tiêu chuẩn, định mức sử dụng đối với các tài sản có giá trị lớn, sử dụng phổ biến tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Các bộ, ngành, địa phương ban hành định mức sử dụng tài sản chuyên dùng cho các đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Công tác quản lý, sử dụng tài sản công đã dần đi vào nề nếp; tình trạng thất thoát, lãng phí tài sản từng bước được khắc phục; hiệu quả sử dụng, khai thác tài sản được chú trọng.

tài sản công
Hội thảo có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã được Quốc hội thông qua ngày 21/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018, tạo hành lang pháp lý quan trọng nhằm bảo đảm tất cả các loại tài sản công đều được quản lý chặt chẽ, hiệu quả bằng pháp luật, theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013; ngăn chặn, đẩy lùi thất thoát, lãng phí, tham nhũng và những hành vi khác xâm phạm tài sản công. Đồng thời, khai thác tài sản công hợp lý, hiệu quả gắn với việc huy động các nguồn lực của xã hội để tạo lập nguồn lực tài chính đóng góp có hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội; từng bước chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa công tác quản lý tài sản công, phát triển dịch vụ về tài sản công theo cơ chế thị trường trên cơ sở đảm bảo quyền sở hữu toàn dân về tài sản.

Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính sẽ xây dựng, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công; thắt chặt việc mua sắm, trang bị tài sản công,..

Vietnam Finance 2017 sẽ là diễn đàn tốt để các nhà quản lý, hoạch định chính sách, các chuyên gia trong và ngoài nước, các nhà khoa học và các chuyên gia công nghệ thông tin trao đổi, chia sẻ về các giải pháp chính sách quản lý tài sản công và giải pháp công nghệ phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Do vậy, Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận rõ các vấn đề sau:

Một là, thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế về chính sách, nghiệp vụ quản lý tài sản công; kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; những khó khăn thách thức đối với phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; yêu cầu đặt ra để phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công ở Việt Nam.

Hai là, thảo luận, làm rõ các xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; quản lý tài sản công; kinh nghiệm, xu hướng các nước về việc nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài sản công.

Ba là, thảo luận các giải pháp, chính sách khuôn khổ thể chế, các giải pháp về công nghệ trong phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công để nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công.

Vietnam Finace hàng năm đã góp phần thúc đẩy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tài chính. Thứ trưởng mong muốn, Vietnam Finace 2017 sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa các lãnh đạo cao cấp trong ngành Tài chính với các nhà cung cấp giải pháp công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong ngành Tài chính./.

Đức Minh

Đức Minh

© Thời báo Tài chính Việt Nam